VÅRE MEDARBEIDERE

Monica Bryner

advokat
"Advokat Bryner er distrikstleder i Huseiernes Landsforbund og har spesialkompetanse innen bolig- og husleierett"

Advokat Monica Bryner er partner ved Advokatkontoret Fløien og samarbeidsadvokat/distriktsleder for Huseiernes Landsforbund i Hordaland.

Hun har bred allmennpraktiserende bakgrunn, med særlig vekt på fast eiendoms rettsforhold, herunder bolig- og husleierett, eiendomsmegling og drift og utleie av leiegårder/næringsbygg. Advokat Monica Bryner er godkjent rettsmekler og styremedlem i NKJF.

Som distriktsleder i Huseiernes Landsforbund er hun ansvarlig for all kursvirksomhet i Hordaland.