BIL & BÅT

Bil og båt er på samme måte som fast eiendom kilder til problemer som medfører behov for kompetent juridisk bistand.
Reklamasjoner etter kjøp og salg, uenighet med verksted etter reparasjoner, oppgjør med forsikringsselskaper etter skader og skyldspørsmål ved ulykker, er alle forhold som kan være vanskelig å håndtere. Behov for bistand er også aktuelt for strafferettslige spørsmål ved overtredelse av veitrafikkloven, tap av førerett mv.
Vi har gode erfaring og kompetanse i saker som omhandler bil og båt. Vår advokat Per Albert Sætersdal har jobbet med disse sakene siden 1997, han har vært ansatt i Norges Automobilforbund (NAF), jobbet i domstolen og er nå NAF sin advokat i Bergen og Omegn. Sætersdal samarbeider tett med teknisk ekspertise hos NAF. Medlemmer av NAF får bistand på særlig gunstige vilkår. Tvister knyttet til bil og båt er også omfattet av rettshjelpdekning via forsikring enten for bilen eller hjemforsikring.
For aktuelle tema, spørsmål og problemstillinger, se under «tema»/ «siste nytt».

Monica Bryner

advokat
Se full CV

Paal A. Bjaarstad

Advokat
Se full CV

Per Sætersdal

Advokat
Se full CV