SELSKAPSRETT

Advokatkontoret Fløien bistår næringsdrivende klienter med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning på en rekke områder.
Vi bistår gjerne allerede ved valg av selskapsform og bistår med selve etableringen.  For øvrig er det viktig med god rådgivning når transaksjoner skal planlegges og eventuelle aksjonæravtaler eller selskapsavtaler skal inngås. Dette er særlig viktig for å forbygge og løse aksjonærkonflikter. Avtaler om håndhevelse av eierrettigheter, innløsning og verdsettelse er også sentrale forhold som bør gjennomgås.
Vi bistår videre med rådgivning ift kjøp og salg av aksjeselskap /aksjer /virksomhet/ selskapsandeler, due diligence, omdannelser, nedsettelse/forhøyelse av aksjekapital og planlegging og gjennomføring av fusjoner og fisjoner av aksjeselskap. 

Paal A. Bjaarstad

Advokat
Se full CV

Monica Bryner

advokat
Se full CV

Per Sætersdal

Advokat
Se full CV

Petter Rysst

advokat
Se full CV