VÅRE MEDARBEIDERE

Petter Rysst

advokat
"Advokat Rysst har borettslag og sameier som spesialfelt"

Advokat Petter Rysst bistår forretningsdrivende, styrer i sameier og borettslag, samt private.

Rysst sitt spesialfelt er fast eiendoms rettsforhold og særlig bistand knyttet til reklamasjoner etter kjøp av brukt bolig og nybygg. 

Rysst har videre kompetanse innen arbeidsrett og personskaderstatning, herunder yrkesskader, trafikkskader og pasientskadeerstatning.

Advokaten har erfaring fra Husleietvistutvalget, innehar flere styreverv og er engasjert i forretningsutvikling og foredragsvirksomhet.