VÅRE MEDARBEIDERE

Petter Rysst

advokat
"Advokat Rysst har betydelig kompetanse innen eiendomsrett, arbeidsrett og personskadeerstatning"

Advokat Petter Rysst bistår forretningsdrivende, offentlige og private.

Rysst har lang erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, herunder ekspropriasjon, naturskadeerstatning, utbyggingsavtaler, entreprise, kontraktsutarbeidelse og mangelssaker. 

Andre av Rysst sine spesialfelt er arbeidsrett og personskaderstatning, herunder yrkesskader, trafikkskader og pasientskadeerstatning.

Rysst har erfaring fra Husleietvistutvalget, innehar flere styreverv og er engasjert i forretningsutvikling og foredragsvirksomhet.