VÅRE MEDARBEIDERE

Nanette Allers-Hansen

Advokat
"Advokat Allers-Hansen har spesialkompetanse innen arbeid med borettslag og sameier"

Nanette Allers-Hansen er ansatt som advokat hos Advokatkontoret Fløien.

Hun har bred erfaring fra en rekke rettsområder og arbeider hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold, herunder bolig- og husleierett. Hun bistår også Huseiernes Landsforbunds medlemmer.

Nanette Allers-Hansen har særskilt kompetanse innen rettsforhold knyttet til boligselskaper (borettslag og sameier) og har også erfaring fra styrearbeid i flere borettslag.