VÅRE MEDARBEIDERE

Ina Litleré

Advokat
"Advokat Ina Litleré har spesialkompetanse innen plan- og bygningsrett og eierseksjonering"

Ina Litleré er ansatt som advokatfullmektig hos Advokatkontoret Fløien. Hun er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, med særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett og eierseksjonering.

 

Litleré bistår med rådgivning, søknads- og klageprosesser knyttet til fast eiendom og utarbeidelse av seksjoneringsbegjæring. Hun arbeider også med alminnelig tingsrett, herunder stiftelse og opphør av servitutter, sameierett og naborett. 

 

Hun bistår også Huseiernes Landsforbunds medlemmer.