VÅRE MEDARBEIDERE

Hallvar Reksten Husebø

Advokat
"Advokat Hallvar Reksten Husebø har langt praksis fra det meste innen fast eiendoms rettsforhold"

Advokat Hallvar Reksten Husebø har langt praksis fra det meste innen fast eiendoms rettsforhold, herunder kjøp og salg, mangelskrav, seksjonering, ekspropriasjon, kontraktsforhold, tvister om salg av gamle og nye boliger og problemstillinger i relasjon til tinglysning. Han har også bred erfaring fra saker om arv og skifte, samt generell erstatningsrett.