VÅRE MEDARBEIDERE

Cathrine Sivertsen

Advokat
"Advokat Sivertsen har lang erfaring innenfor en rekke rettsområder, med spesialkompetanse innen fast eiendom"

Advokat Sivertsen har arbeidserfaring fra en rekke rettsområder, med spesialkompetanse i saker som gjelder fast eiendoms rettsforhold.

Det omfatter juridiske spørsmål og tvister som kan oppstå i forbindelse med eiendom/bolig, blant annet nabotvister, husleieforhold, håndverkertjenester, mangelssaker og plan – og bygningsrett.

Sivertsen arbeider også med saker innen familierett, arv/skifte og alminnelig kontraktsrett. 

Advokat Sivertsen yter juridisk bistand til privatpersoner og bedrifter, og har mangeårig prosedyreerfaring både fra domstol, jordskifterett og Fylkesnemnd.